SET project

SET Web

  Вие сте в: Демо :: Модели, базирани на машините (Демо-фабрика)  Вход
English български Franais Croatian Czeck Deutsch Magiar Italiano Lithuanian Dutch Portugues Romania


DEMO Машинно-базирани модели

Това е пример за оценката на очакваното енергопотребление на база на производствения микс и на използваните машини/технологии.Оценката се фокусира върху моделите, прилагани в производството или в група машини, чието потребление е измеримо;вземат се под внимание енергията, използвана от машините, както и количеството продукция за даден период, а се изключват други фактори (като например осветление).

Тази услуга позволява на компаниите да видят как техните машини/технологии се представят от гледна точка на енергийната ефективност (например: действително потребление спрямо очаквано потребление).

За да се възползва от тази услуга, компанията трябва да събере още данни (например: продукция и потребена енергия в това отделение/звено за дадения период) в допълнение към данните, които вече са били въведение в инструмента SET.
Желаете ли да видите статистическа обработка на Вашите данни, бенчмарк-сравнение и всички други свързани услуги? Моля, въведете уникалния ID и PIN, получени чрез SET-инструмента след качването на данните.

Достъп до Вашите данниSite services and policies