SET project

SET Web

  Vi ste ovdje: Demo :: Vasa uspjesnost (Demo Tvornica)  Prijava
English български Franais Croatian Czeck Deutsch Magiar Italiano Lithuanian Dutch Portugues Romania


DEMO usporedba uspješnosti

Grafikoni 'Specifična energija po prometu' i 'Specifina energija po proizvodnji' primjeri su usporebe podataka tvornice o energetskim performansama u određenoj godini i referencama iz SET baze podataka.
Ova usluga omogućuje tvrtkama usporedbu energetskih performansi s najsličnijim tvornicama.
Pmolimo imajte u vidu da se baza podataka neprestano ažurira, a referetni podatci prate tu evoluciju.

Grafikon 'vaša tvornica po godinama' primjer je usporedbe energetskih performansi iste tvornice u različitim godinama.
Ova usluga omogućuje tvrtkama praćenje napretka u vlastitim energetskim performansama.


Želite li provjeriti statističku razradu podataka, usporedbe i sve vezane usluge? Molimo unesite novi UID i PIN koji ste primili putem alata SET nakon unosa podataka.

pristupite svojim podatcimaSite services and policies