O SET Webu

Vítejte,


To je SET Web,


SET je zkratka pro Energy Saving and Efficiency Tool ( nástroj úspory energie a její účinnosti) což je hlavní výsledek z SET projekt, který je určen pro textilní společnosti, aby samostatně posudily spotřebu energie a energetickou náročnost výrobního procesu, a v konečném důsledku vedly ke zlepšení energetické účinnosti.


SET se skládá ze 4 částí:

 • SET nástroj , samostatný software pro sebehodnocení;
 • the SET Web,(tyto webové stránky) pro pokročilé referenční srovnání a porovnávání výkonů v průběhu let;
 • Vodicí dokument pro použití SET
 • Informace o finančních pobídkách a právních povinnostech doplňují SET.

 SET ESET Web1 Guiding documents1 Image Map Financial incentives1 Legal aspects1
SET


The SET nástroj funguje v aplikaci Microsoft Excel a je používán ke shromažďování továrních údajů o spotřebě energie a výrobě. Na základě tohoto výstupu spočítá nástroj indexy energie v továrně a nabídne výběr vhodných osvědčené postupy, grafické vyjádření spotřeby, analýzy návratnosti investic atd.


The SET Web je online aplikace umožňující společnostem v důvěrném režimu srovnání vlastních údajů o energetické náročnosti s daty srovnatelných továren působících ve stejných výrobních procesech.


SET Web je založen na neustále aktualizované databázi a je poskytována zdarma společnostem, které se podílejí na její tvorbě tím, že posílají důvěrně údaje o vlastních zdrojích energie.


Na SET webu můžete

 • Podívejte se na příklady v demo stránky zobrazující rozpracovanost, propracování, grafy, referenční hodnoty
 • Porovnejte energetickou náročnost vaší továrny s obdobných evropskými společnostmi
 • Předpověď modely spotřeby energií na základě vašich technologií a výrobě
 • Porovnejte svůj pokrok rok od roku

Chcete-li použít SET Web musíte

 • posílejte vaše tovární data prostřednictvím SET Tool (soubor v Excelu)
 • jakmile jsou energetické údaje nahrány, SET Tool ukáže UID a PIN. Jejich prostřednictvím se můžete kdykoliv připojit k SET Webu.


Jak začít?

 • Jdi na EM2M platformu a stáhni SET Tool (kli kniZDE)
 • Vyplňte SET Tool s údaji vašeho závodu (jeden soubor pro každý provoz)
 • Nahrajte data na SET web prostřednictvím SET Tool
 • Připojte se k SET Webu a využijte jeho službyPodmínky použití a důvěrnosti údajů

Podmínky použití (klikněte zde )
Jak jsou údaje přizpůsobeny společnostem (klikněte sem)
Jak jsou údaje uchovávány jako důvěrnél (klikněte sem)
Prohlášení (klikněte sem)