SET project

SET Web

  Вие сте в: SET инструмент :: Често задавани въпроси за SET-инструмента  Вход
English български Franais Croatian Czeck Deutsch Magiar Italiano Lithuanian Dutch Portugues Romania

 [PRINT] 

Често задавани въпроси

 

1. Какво количество данни са необходими?

Този инструмент работи дори с малко или с непълни данни, но колкото повече завършени данни предоставите, толкова по-точни ще бъдат резултатът и потенциалните ползи.

 

2. Кой трябва да го използва?

Всеки мениджър на фирма или техническо лице може да работи с първата част (Стъпка 1), препоръчително е техническият персонал да попълни втората част (Стъпка 2), която изисква подробна информация за вътрешното енергопотребление и производствени данни.

 

3. Защо се въвеждат количества?

Много често схващането за енергопотребление е подвеждащо, докато количествените данни дават една обективна картина. Затова инструментът изисква количествени, а не качествени данни.

 

4. Имам ли нужда от енергиен одит, ако използвам този инструмент?

Инструментът не замества енергийния одит, извършен от квалифициран одитор. Но той може да ви помогне да се справите с енергийния одит като съберете нужната информация и придобиете по-добро разбиране по темата.

 

5. Мога ли да запаметявам данни от различни години?

Да, но те трябва да бъдат запаметени в различни копия на този файл; просто го запаметете с ново име и задайте наново годишните данни (СТЪПКА 1_входни данни_А) и проверете останалите данни.

 

6. Мога ли да запаметявам данни от различни фабрики?

Да, но ще трябва да нулирате данните за фабриката (докато вашият уникален ID-номер ще ви позволи да запаметите анонимното фирмено ID).

 

7. Анонимни ли са данните ми?

Да, защото в предоставените данни никъде не фигурира името на фирмата ви.

 

8. Защо трябва да качвам данните си?

Уеб-платформата на SET калкулира от вашите данни "енергиен профил" на фирмата ви и извлича и ви показва бенчмарк (сравнение) за този профил.

 

9. Какво става, ако попълня грешни данни?

Получавате грешни бенчмаркове (сравнения спрямо останалите), които не отговарят на вашия профил.


 [PRINT] 


Желаете ли да видите статистическа обработка на Вашите данни, бенчмарк-сравнение и всички други свързани услуги? Моля, въведете уникалния ID и PIN, получени чрез SET-инструмента след качването на данните.

Достъп до Вашите данниSite services and policies