SET project

SET Web

  Вие сте в: SET  Вход
English български Franais Croatian Czeck Deutsch Magiar Italiano Lithuanian Dutch Portugues Romania

 [PRINT] 

Относно Уеб-платформата на SET

Добре дошли,


това е SET WEB,

SET е Инструмент за енергийни спестявания и ефективност и е главният резултат от проекта SET , който е предназначен за това текстилните компании да могат самостоятелно да оценяват своето енергопотребление и енергийно представяне в производствения процес, като в крайна сметка подобрят своята енергийна ефективност.


SET е съставен от 4 елемента:

 • SET-инструмента, самостоятелен софтуер за самооценка;
 • SET-Уеб, (настоящите уеб-страници) за бенчмаркинг и сравнение на представянето през годините;
 • ръководство за използване на SET
 • информация за финансовите стимули и законовите задължения, допълващи SET.

 SET ESET Web1 Guiding documents1 Image Map Financial incentives1 Legal aspects1
SET


The SET-инструментът работи с Microsoft Excel и се използва за събиране на данни от фабриката за енергопотреблението и производството. На база на тези входни данни инструментът изчислява енергийните индекси на фабриката и предлага набор от подходящи добри практики, графики на потреблението, анализ на възвръщаемостта на инвестицията и т.н.


The SET-Уеб е онлайн-приложение, което позволява на компаниите да правят конфиденциално бенчмарк (сравнение) на собствените данни за енергийното представяне с данни на подобни фабрики, действащи в същите производствени процеси.


SET-Уеб е базиран на постоянно актуализирана база-данни и представлява безплатна услуга за компаниите, които съдействат като изпращат конфиденциално своите енергийни данни.


В SET-Уеб Вие можете да:

 • разгледате примери на демо-страници, показващи разработки, графики, бенчмаркове
 • срявнявате енергийното представяне на Вашата фабрика с това на други подобни европейски фирми
 • прогнозирате модели за енергопотреблението на база на Вашите технологии и производство
 • да сравнявате прогреса на Вашето представяне година по година

За да изпозлвате SET-Уеб трябва

 • да изпратите данните за Вашата фабрика чрез SET-инструмента (Excel-файла)
 • след като веднъж енергийните данни са качени, SET-инструмента Ви показва уникалния ID и PIN-кода. Използвайте тези данни за достъп до SET-Уеб по всяко време.


Как да започнете?

 • Отидете в платформата на 'Енергия по мярка' (EM2M) и свалете SET-инструмента (натиснете ТУК )
 • Попълнете SET-инструмента с данни за Вашата фабрика (отделен файл за всяка фабрика)
 • Качете данните в SET-Уеб посредством SET-инструмента
 • Влезте в SET-Уеб и използвайте неговите услуги


Условия за използване и конфиденциалност на данните

Условия за използване (натиснете тук)
Как данните биват свързвани с фирмите (натиснете тук)
Как данните се пазят конфиденциално (натиснете тук)
Изключване на отговорност (Натиснете тук) [PRINT] 


Желаете ли да видите статистическа обработка на Вашите данни, бенчмарк-сравнение и всички други свързани услуги? Моля, въведете уникалния ID и PIN, получени чрез SET-инструмента след качването на данните.

Достъп до Вашите данниSite services and policies